Reklamacije

Bilo koji problem vezan za proizvod kupljen u Futti internet trgovini možete riješiti kontaktom na bilo koji od dolje navedenih podataka:

  • E-mailom na info@futti.hr
  • Poštom na IBEA d.o.o., Ive Vojnovića 30, 51000 Rijeka
  • Telefonom na 051/223 659