Reklamacije

Ako niste zadovoljni robom kupljenoj u Futti internet trgovini imate pravo na reklamaciju u zakonskom roku.

Obrazac za reklamaciju skinite ovdje ili nam pošaljite e-mail na info@futti.hr s naslovom ‘REKLAMACIJA: broj narudžbe’ te navedenim brojem računa i opisom reklamacije.

U slučaju reklamacije kupac nam je dužan vratiti proizvod u dogovorenom roku. Reklamaciju ćemo smatrati valjanom ako pregledom proizvoda utvrdimo da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju ćemo u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.